તબલા – Tabla Information in Gujarati

Tabla Information in Gujarati

Tabla Information in Gujarati તબલા (હિંદી: तबला; તેલુગુ: తబలా; ઉર્દુ: تبلہ; આંગ્રેજી: tabla) એ ભારતીય સંગીતનું ખુબ પ્રચલિત તાલવાદ્ય છે. …

Read more

અજંતાની ગુફાઓ – Ajanta Caves Information in Gujarati

Ajanta Caves Information in Gujarati

Ajanta Caves Information in Gujarati અજંતા ગુફાઓ મહારાષ્ટ્ર, ભારત સ્થિત મોટા પથ્થરો વડે બનેલા ડુંગરોમાં કોતરકામ કરીને બનાવવામાં આવેલી સ્થાપત્ય …

Read more

ગાજર – Carrot Information in Gujarati

Carrot Information in Gujarati

Carrot Information in Gujarati ભારતભરમાં લગભગ દરેક વિસ્તારમાં ગાજરનો પાક થાય છે. ગાજરના કંદ શાકભાજી ઉપરાંત અથાણાં તથા મીઠાઈ બનાવવામાં …

Read more

દેડકો – Frog Information in Gujarati

Frog Information in Hindi

Frog Information in Gujarati દેડકા, ટોડ્સ અને ન્યુટ્સ સામાન્ય રીતે મનુષ્યમાં સહાનુભૂતિ પેદા કરતા નથી. આ ઠંડા લપસણો ઉભયજીવીઓ અથવા …

Read more