ક્રિકેટ – Cricket Information in Gujarati

Cricket Information in Gujarati

Cricket Information in Gujarati ક્રિકેટ એ બેટ-એન્ડ-બોલ રમત છે જેની મધ્યમાં મેદાન પર અગિયાર ખેલાડીઓની બે ટીમો વચ્ચે રમત કરવામાં …

Read more

ટેનિસ – Tennis Information in Gujarati

Tennis Information in Gujarati

Tennis Information in Gujarati ટેનિસ એક રેકેટ રમત છે જે એકલ વિરોધી (સિંગલ્સ) ની સામે અથવા બે ખેલાડીઓની દરેક ટીમો …

Read more