નામદેવ – Sant Namdev Information in Gujarati

Sant Namdev Information in Gujarati

Sant Namdev Information in Gujarati: નામદેવ હિન્દુ ધર્મની વરકરી પરંપરામાં મહારાષ્ટ્ર ભારતના નરસી, હિંગોલીના ભારતીય કવિ અને સંત હતા. તે …

Read more

સંત કબીર – Sant Kabir Information in Gujarati

Sant Kabir Information in Gujarati

Sant Kabir Information in Gujarati કબીરદાસ 15 મી સદીના ભારતીય રહસ્યમય કવિ અને સંત હતા, જેમના લખાણોએ હિન્દુ ધર્મની ભક્તિ …

Read more

મીરાંબાઈ – Sant Mirabai Information in Gujarati

Sant Mirabai Information in Gujarati

Sant Mirabai Information in Gujarati મીરાંબાઈ (૧૪૯૮-૧૫૪૭) એક કૃષ્ણભક્ત હતાં જેમણે ભગવાન કૃષ્ણને પોતાના પતિ તરીકે સ્થાપ્યા હતા અને તેને …

Read more