તબલા – Tabla Information in Gujarati

Tabla Information in Gujarati

Tabla Information in Gujarati તબલા (હિંદી: तबला; તેલુગુ: తబలా; ઉર્દુ: تبلہ; આંગ્રેજી: tabla) એ ભારતીય સંગીતનું ખુબ પ્રચલિત તાલવાદ્ય છે. …

Read more