વાઘ – Tiger Information in Gujarati

Tiger Information in Gujarati

Tiger Information in Gujarati વાળ સૌથી મોટી જીવંત બિલાડીની પ્રજાતિ છે અને પેન્થેરા જાતિનો સભ્ય છે. તે હળવા અન્ડરસાઇડવાળા નારંગી-બ્રાઉન …

Read more

ભેંસ – Buffalo Information in Gujarati

Buffalo Information in Gujarati

Buffalo Information in Gujarati પાણીની ભેંસ (બ્યુબાલસ બબાલિસ), જેને ઘરેલુ પાણીની ભેંસ અથવા એશિયન જળ ભેંસ કહેવામાં આવે છે, તે …

Read more

ચિત્તો – Cheetah Information in Gujarati

Cheetah Information in Gujarati

Cheetah Information in Gujarati ચિતા એ આફ્રિકા અને મધ્ય ઈરાનની વતની છે. તે સૌથી ઝડપી જમીનનો પ્રાણી છે, જેનો અંદાજ …

Read more

બળદ – Ox Information in Gujarati

Ox Information in Gujarati

Ox Information in Gujarati બળદ એક ચોપગો પાળેલું પ્રાણી છે. આ ગોવંશ ની અન્તર્ગત આવે છે. બળદ પ્રાય: હળ , …

Read more

ઘોડો – Horse Information in Gujarati

Horse Information in Gujarati

Horse Information in Gujarati ઘોડો નહિ વાગોળનારાં પશુમાંનું સવારી માટેનું એક સુંદર ચોપગું પશું છે. તે તુરગ; હય, અશ્વ, તોખાર; …

Read more

દેડકો – Frog Information in Gujarati

Frog Information in Hindi

Frog Information in Gujarati દેડકા, ટોડ્સ અને ન્યુટ્સ સામાન્ય રીતે મનુષ્યમાં સહાનુભૂતિ પેદા કરતા નથી. આ ઠંડા લપસણો ઉભયજીવીઓ અથવા …

Read more